+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada – Rok 2020

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada – Rok 2020

UCHWAŁA NR 136 /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 29/VII/2016 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę
wniosek o refundację
2020-11-03

 

UCHWAŁA NR 135 /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały nr 82/VII/2018 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę
wniosek o pożyczkę bezzwrotną
wniosek o pożyczkę zwrotną
2020-11-03

 

Uchwała nr 130/VII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 131/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 80/VII/2018 r. w sprawie upoważnienia członków ORPiP do zawarcia umowy na przekazanie dotacji ze środków publicznych na realizacje zadań przyjętych od administracji państwowej oraz finansowanie działalności informacyjno – edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych i sposobu jej rozliczenia w IV kwartale 2015 r. i do końca VII kadencji w 2019r.

Uchwała nr 132/VII/2020 w sprawie braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 133/VII/2020 w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 134/VII/2020 w sprawie przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 135/VII/2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 82/VII/2018 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 136/VII/2020 w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały nr 29/VII/2016 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 137/VII/2020 w sprawie ustanowienia zapomogi finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie przyznawanej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2

UCHWAŁA 125 NR /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2020

UCHWAŁA NR 126/ VII / 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie za rok 2019

UCHWAŁA NR 127/VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Oddział w Olsztynie

UCHWAŁA NR 128/VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: zakazu realizacji i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora kształcenia Interette w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA NR 129/ VII / 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: przyznania honorowego wyróżnienia dla Instytucji i osób współpracujących z OIPiP w Olsztynie,

UCHWAŁA 130 NR /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 13 maja 2020 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych

uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat ev depolama ev eşyası depolama istanbul eşya depolama yurtdışı kargo uluslararası kargo firmaları uluslararası kargo taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası eşya taşımacılığı uluslararası ev taşıma uluslararası nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
escort bursa escort gorukle