+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada – Rok 2020

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada – Rok 2020

UCHWAŁA NR 136 /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 29/VII/2016 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę
wniosek o refundację
2020-11-03

 

UCHWAŁA NR 135 /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie: zmiany Załącznika do Uchwały nr 82/VII/2018 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę
wniosek o pożyczkę bezzwrotną
wniosek o pożyczkę zwrotną
2020-11-03

 

Uchwała nr 130/VII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 131/VII/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 80/VII/2018 r. w sprawie upoważnienia członków ORPiP do zawarcia umowy na przekazanie dotacji ze środków publicznych na realizacje zadań przyjętych od administracji państwowej oraz finansowanie działalności informacyjno – edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych i sposobu jej rozliczenia w IV kwartale 2015 r. i do końca VII kadencji w 2019r.

Uchwała nr 132/VII/2020 w sprawie braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 133/VII/2020 w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 134/VII/2020 w sprawie przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Uchwała nr 135/VII/2020 w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 82/VII/2018 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16.06.2018 r. w sprawie Regulaminu Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 136/VII/2020 w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały nr 29/VII/2016 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

Uchwała nr 137/VII/2020 w sprawie ustanowienia zapomogi finansowej dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie przyznawanej w sytuacji zakażenia wirusem SARS-CoV-2

UCHWAŁA 125 NR /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2020

UCHWAŁA NR 126/ VII / 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie za rok 2019

UCHWAŁA NR 127/VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Oddział w Olsztynie

UCHWAŁA NR 128/VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: zakazu realizacji i wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych organizatora kształcenia Interette w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych, szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek oraz kursu specjalistycznego Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA NR 129/ VII / 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 7 marca 2020 roku
w sprawie: przyznania honorowego wyróżnienia dla Instytucji i osób współpracujących z OIPiP w Olsztynie,

UCHWAŁA 130 NR /VII/ 2020 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 13 maja 2020 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wykorzystanie środków finansowych na zakup środków ochrony osobistej dla pielęgniarek i położnych