+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada – Rok 2021

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada – Rok 2021

UCHWAŁA NR 141/VII/ 2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie: ustalenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2021

UCHWAŁA NR 142/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie za rok 2020

UCHWAŁA NR 143/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA NR 144/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie: zaprzestania udzielania zapomogi finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS CoV-2 członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 145/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 146/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie: zrzeczenia się mandatu

2021-03-04

 

UCHWAŁA NR 141/VII/ 2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie: ustalenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2021

pobierz uchwałę
2021-03-04

UCHWAŁA NR 144/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie zaprzestania udzielania zapomogi finansowej w sytuacji zakażenia wirusem SARS CoV-2 członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę
2021-03-04

 

UCHWAŁA NR 147/VII/ 2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10 / VII / 2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w zakładach pracy

UCHWAŁA NR 148/ VII / 2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyznania ryczałtów Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej i Redaktorowi Naczelnemu Biuletynu
2021-06-08

UCHWAŁA NR 147/VII/ 2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 28 maja 2021 roku
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 10 / VII / 2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada 2015 r. w sprawie powołania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w zakładach pracy

2021-06-08

 

UCHWAŁA NR 153/VII/2021 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2021 roku
w sprawie: zmiany Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę
2021-12-29