+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowa Rada – Rok 2022

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowa Rada – Rok 2022

PLAN PRACY OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR
na rok 2022

pobierz plan pracy

 

UCHWAŁA NR 154 /VII/ 2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 19 marca 2022 roku

w sprawie: ustalenia planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie na rok 2022

pobierz uchwałę

 

UCHWAŁA NR 155/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 19 marca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie za rok 2021

UCHWAŁA NR 156/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 19 marca 2022 r.
w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych

UCHWAŁA NR 157/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 19 marca 2022 r.
w sprawie: zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

UCHWAŁA NR 157/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie: utworzenia w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

UCHWAŁA NR 159/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie: przyznania ryczałtów Zastępcom Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,  Przewodniczącej Klubu Seniora, Przewodniczącym Komisji Problemowych oraz Członkom Prezydium

UCHWAŁA NR 160/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr 4/VII/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie z dnia 21 listopada  2015 r. w sprawie powołania komisji problemowych oraz ich Przewodniczących, Klubu Seniora i Zespołu Redakcyjnego Biuletynu ORPiP

pobierz uchwałę

 

UCHWAŁA NR 161/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie:  przystąpienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z Siedzibą w Olsztynie do działań mających na celu przygotowanie wniosku do Europejskiego Funduszu Społecznego

UCHWAŁA NR 162/VII/2022 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2022 r.
w sprawie: upoważnienia Prezydium do podejmowania decyzji finansowych związanych z przystąpieniem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie do programu „7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia, Wiedza Edukacja Rozwój”