+48 660 610 480

izba@oipip.olsztyn.pl

ul. Pstrowskiego 14K

10-602, Olsztyn

Okręgowy Zjazd – Rok 2016

OIPiP w Olsztynie  >  Okręgowy Zjazd – Rok 2016

UCHWAŁA NR 1 / VII / 2016 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: regulaminu Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz regulamin
pobierz uchwałę

 

UCHWAŁA NR 2 / VII / 2016 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań z działalności Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych

pobierz uchwałę

 

UCHWAŁA NR 3 / VII / 2016 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały nr 3/2012 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie

pobierz uchwałę

 

UCHWAŁA NR 4 / VII / 2016 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: zasad gospodarki finansowej i budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

pobierz uchwałę

 

Apel nr 1 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla położnych

pobierz apel

Apel nr 2 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany zasad kwalifikacji na kursy kwalifikacyjne i szkolenia specjalizacyjne pielęgniarek i położnych,

pobierz apel

 

Apel nr 4 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: działania Funduszu Zapomogowo – Pożyczkowego OIPiP Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie

pobierz apel

 

Apel nr 5 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie
z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: planowanych kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia zmierzających do ograniczenia samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych

pobierz apel

 

Wniosek nr 1 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2012 ORPiP Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z 23 listopada 2012 r.

pobierz wniosek

Wniosek nr 2 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie z dnia 12 marca 2016 roku

w sprawie: zniesienia obowiązku szkolenia uzupełniającego pielęgniarek i położnych w zakresie przetaczania krwi i jej składników, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (Dz. U. 2005 r. Nr 38, poz. 363).

pobierz wniosek