banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna

Strona Główna

Terminy_wybor__w_w_okr__gach_wyborczych_Okr__gowej_Izby_Piel__gniarek.jpg

Komunikat przedwyborczy

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu pielęgniarek i położnych VIII Kadencji Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie przypomina członkom naszej Izby o pilnej aktualizacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, a w szczególności danych dotyczących zmiany nazwiska lub miejsca zatrudnienia - gdyż wg. tych danych zawartych w CRPiP tworzone będą listy wyborcze osób uprawnionych do głosowania i kandydowania.

Przypominamy również, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne chcące uczestniczyć w zebraniu rejonu wyborczego, muszą znajdować się na liście tego rejonu. W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej w danym rejonie, osoba taka traci prawo uczestniczenia w zebraniu wyborczym.

Informujemy, że w biurze Okręgowej Izby w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 14K istnieje możliwość sprawdzenia rejestrów wyborczych

UWAGA!

KAŻDA OSOBA PRACUJĄCA W KILKU ZAKŁADACH PRACY
BĘDZIE MUSIAŁA ZDEKLAROWAĆ SIĘ W KTÓRYM Z NICH
BĘDZIE JEJ OKRĘG WYBORCZY.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻEJ ZAMIESZCZONE OŚWIADCZENIE I PRZEKAZAĆ PEŁNOMOCNEMU PRZEDSTAWICIELOWI LUB DO BIURA OIPiP.

MOŻNA BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE WYBORCZEJ!

Prosimy także śledzić informacje na www.oipip.olsztyn.pl na temat terminów wyborów Delegatów w Waszych rejonach. Informacje te zostaną także pisemnie przekazane Pełnomocnym Przedstawicielom.

2019-09-17
Szanowni Państwo
Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie zwraca się z prośbą do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez ORPiP o składanie wniosków o wpis przez SMK dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 roku w formie papierowej.
W załączeniu przesyłam komunikat dotyczący składania wniosków.

2019-06-21

POPRAWA ŚRODOWISKA PRACY PIELEGNIAREK W ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII HWE4CCN

2019-12-01
Z przyjemnością przekazuję informację, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Olsztynie udziału w szkoleniach zawodowych, a jednocześnie obowiązku sporządzania dla każdego członka OIPiP w Olsztynie, uczestnika szkolenia, uzyskującego refundację z Funduszu Szkoleniowego OIPiP w Olsztynie informacji PIT-8C.
2018-11-16

Nowe informacje

W związku z ogłoszonym przez Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku kolejnym konkursem ofert dotyczącym zawarcia współpracy z...
Temat przewodni: Innowacje Roku 2019 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej. Komunikat I, 10 października 2019: ...
2019-10-31
Stanowisko Prezydium NRPiP w sprawie wyrażenia sprzeciwu w związku z zamieszczeniem na facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o...
2019-10-28
Pielęgniarka uczęszcza na kurs specjalistyczny, niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. Złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu...
2019-10-23
Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie...
2019-10-07


okladka_biuletyn_4.jpg

29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS