banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Zespół Interdyscyplinarny działa na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego...
,,Jeśli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobić wszystko, żeby się nimi posłużyć i latać" Florence Nightingale ...
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 1 grudnia 2016r. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra. ...
Chcielibyśmy przekazać za Pani/Pana pośrednictwem pielęgniarkom i położnym ważną informację o nowatorskim rozwiązaniu/projekcie...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna

Strona Główna


 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur zmieniła siedzibę.Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

OIPiP w Olsztynie
V Wileńskiej Brygady AK 14K
10-602 Olsztyn 

 


Telefony w zakładce kontakt

Aspekty etyczne i prawne w opiece długoterminowej i geriatrycznej

W imieniu

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

oraz

Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej 
działającej przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie 
mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

II Wojewódzkiej Konferencji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

"Aspekty etyczne i prawne w opiece długoterminowej i geriatrycznej"

Konferencja odbędzie się w dniu 30 listopada 2018r. godz. 8:30 w sali konferencyjnej nr 160, I piętro Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 28 listopada 2018r. wysyłając zgłoszenie na e-mail: mchrostowska5@wp.pl, tel. 607 548 853

             
Artur Chojecki
Wojewoda
Warmińsko - Mazurski
 Maria Danielewicz
Przewodnicząca ORPiP
Regionu Warmii i Mazur 
w Olsztynie
  Edyta Skolmowska
Konsultant Wojewódzki
w dziedzinie pielęgniarstwa
opieki  długoterminowej

                                          

 

2018-10-30

Szanowni Państwo!

W imieniu własnym i organizatorów II Wojewódzkiej Konferencji Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej w Olsztynie uprzejmie informuję, iż przewidziana opłata konferencyjna w wys. 100 zł zostanie wydatkowana na: zakup kalendarza książkowego 2019, wynagrodzenia prelegentów i materiały konferencyjne.

Mam nadzieję, że planowana problematyka wystąpień konferencyjnych okaże się dla Państwa pomocna w rozwiązywaniu codziennych problemów w opiece długoterminowej i geriatrycznej oraz spotka się z Państwa zainteresowaniem i oczekiwaniami. Nasi prelegenci posiadają dużą wiedzę praktyczną, którą podzielą się z Państwem nie tylko podczas wykładów, ale również w czasie dyskusji.

Ponadto w świetle nadchodzących zmian prawnych w zakresie konieczności wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych na konferencji zostanie przedstawiony program EDM dedykowany opiece długoterminowej i paliatywnej.

Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji w dniu 30 listopada 2018.

Przedłużony termin zgłoszeń na konferencję upływa dnia 28 listopada 2018.

Z poważaniem
Edyta Skolmowska
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa warmińsko - mazurskiegoI Przewodnicząca Komisji ds. Opieki Długoterminowej i Geriatrycznej

2018-11-16

Problemy w realizacji szczepień ochronnych

Konferencja  Naukowa

„Problemy w realizacji szczepień ochronnych

 

21 listopada 2018r. (środa) o godz. 14.00

 

Sala konferencyjna  im. Jana Rymiana

siedziba Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

 

organizator: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie

 

P R O G R A M:

14.00 – 14.20

Realizacja czynnej profilaktyki chorób zakaźnych dzieci i młodzieży do 19 r. ż.  w kraju i województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2017.

- Marek Behan, Kierownik Sekcji Szczepień Ochronnych WSSE w Olsztynie.

 

14.20 – 14.50

Wybrane problemy w realizacji szczepień ochronnych.

- Dr n. med. Paweł Grzesiowski, pediatra i wakcynolog,  Prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.

 

14.50-15.20

Problematyka ruchów anty-szczepionkowych.

Sabina Szafraniec, Prezes Stowarzyszenia „Parasol dla  Życia”.

15.20

Dyskusja

Poniżej  przesyłam linki do spotów w sprawie szczepień ochronnych (wersje 60 i 30 sekund).
tutaj 1
tutaj 2

 Anna Lella
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

 

2018-11-20

RODO w służbie zdrowia. Po pierwsze pacjent

Przewodnik po RODO dla służby zdrowia jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji. Pobierz więcej

Interpretacja przepisów prawa podatkowego


Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością przekazuję informację, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Olsztynie udziału w szkoleniach zawodowych, a jednocześnie obowiązku sporządzania dla każdego członka OIPiP w Olsztynie, uczestnika szkolenia, uzyskującego refundację z Funduszu Szkoleniowego OIPiP w Olsztynie informacji PIT-8C.
Z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że uczestnictwo w szkoleniu: organizowanym przez OIPiP i finansowanym ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, ale finansowanym przez OIPiP ze środków własnych, organizowanym przez podmiot trzeci, którego koszty są refundowane w całości lub części przez OIPiP nie powoduje powstania po stronie uczestnika przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W związku z powyższym Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie od 2018 r. nie będzie wystawiała PIT-8C osobom uzyskującym refundację za różne formy kształcenia podyplomowego.
Jednocześnie informuję iż OIPiP w Olsztynie nie wystawia korekty PIT -8C za poprzednie lata - o ewentualną korektę zeznania podatkowego za poprzednie lata należy wnioskować do właściwego urzędu skarbowego.


Maria Danielewicz
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Olsztynie

2018-07-10

Nowe informacje

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 listopada 2018 r. zmarła prof. dr hab. med. Laura Wołowicka Profesor Laura Wołowicka była...
2018-11-16
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) ma dla pielęgniarek i położnych propozycję podjęcia nie tylko częściowo odpłatnej służby w...
2018-11-16
Zapraszamy do udziału w spotkaniu edukacyjnym zorganizowanym we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ...
W dniu 27 września 2018 roku Minister Zdrowia dokonał zmiany regulaminu egzaminu państwowego m.in. w zakresie warunków uzyskania pozytywnego...
2018-10-12
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych jest oburzona wypowiedzią Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy z dnia 8 sierpnia 2018 r. W...
2018-08-16


okladka_biuletyn_3_2018.jpg

W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Olsztynie, Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe "Erudycja"...
W tym roku Centralny Ośrodek Koordynujący Program profilaktyki raka szyjki macicy uruchomił szkolenia – warsztaty mające na celu...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
W imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej oraz ...

© 2012 - 2018 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS