banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna

Strona Główna

Komunikat przedwyborczy

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu pielęgniarek i położnych VIII Kadencji Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie przypomina członkom naszej Izby o pilnej aktualizacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, a w szczególności danych dotyczących zmiany nazwiska lub miejsca zatrudnienia - gdyż wg. tych danych zawartych w CRPiP tworzone będą listy wyborcze osób uprawnionych do głosowania i kandydowania.

Przypominamy również, że pielęgniarki/pielęgniarze, położne chcące uczestniczyć w zebraniu rejonu wyborczego, muszą znajdować się na liście tego rejonu. W przypadku niezamieszczenia nazwiska na liście wyborczej w danym rejonie, osoba taka traci prawo uczestniczenia w zebraniu wyborczym.

Informujemy, że w biurze Okręgowej Izby w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 14K istnieje możliwość sprawdzenia rejestrów wyborczych

UWAGA!

KAŻDA OSOBA PRACUJĄCA W KILKU ZAKŁADACH PRACY
BĘDZIE MUSIAŁA ZDEKLAROWAĆ SIĘ W KTÓRYM Z NICH
BĘDZIE JEJ OKRĘG WYBORCZY.

PROSZĘ WYPEŁNIĆ PONIŻEJ ZAMIESZCZONE OŚWIADCZENIE I PRZEKAZAĆ PEŁNOMOCNEMU PRZEDSTAWICIELOWI LUB DO BIURA OIPiP.

MOŻNA BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE WYBORCZEJ!

Prosimy także śledzić informacje na www.oipip.olsztyn.pl na temat terminów wyborów Delegatów w Waszych rejonach. Informacje te zostaną także pisemnie przekazane Pełnomocnym Przedstawicielom.

2019-09-17

Zawiadomienie o zebraniu wyborczym

Zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego nr 14 dla Powiatu Działdowskiego odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz 13,00

Zebranie wyborcze Rejonu Wyborczego nr 4 dla Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie odbędzie się 19 listopada 2019 r. o godz 12,00
Szanowni Państwo
Zgodnie z ustaleniami na posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie zwraca się z prośbą do organizatorów kształcenia wpisanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzonego przez ORPiP o składanie wniosków o wpis przez SMK dokonanych pierwotnie przed 1 maja 2017 roku w formie papierowej.
W załączeniu przesyłam komunikat dotyczący składania wniosków.

2019-06-21
Z przyjemnością przekazuję informację, że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie otrzymała zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych organizowania, finansowania lub refundacji członkom OIPiP w Olsztynie udziału w szkoleniach zawodowych, a jednocześnie obowiązku sporządzania dla każdego członka OIPiP w Olsztynie, uczestnika szkolenia, uzyskującego refundację z Funduszu Szkoleniowego OIPiP w Olsztynie informacji PIT-8C.
2018-11-16

Nowe informacje

Pielęgniarka uczęszcza na kurs specjalistyczny, niezbędny do wykonywania swoich obowiązków. Złożyła do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu...
2019-10-23
Wykonywanie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz samodzielne ordynowanie...
2019-10-07
Szanowni Państwo, W związku z wejściem w życie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (12...
2019-09-25
W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości wypłaty środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz, kto i w jaki...
2019-09-24
Stanowisko nr 27 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia nowego zawodu „Technik...
2019-08-09


Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w V Konferencji Naukowej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, która odbędzie się...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE ...
Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp.z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na BEZPŁATNE SZKOLENIE...

© 2012 - 2019 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS