banner_wmpp.png
Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego

Prezentacja1_3.jpg
W związku z podpisaniem nowej umowy, w dniu 10.października 2018r.. uruchomiono ponownie dostęp do wybranych publikacji na platformie IBUK Libra...

logo_glowne.jpg

Dane mi było od 1992r organizować struktury zakładowe i regionalne OZZPiP, a w latach 1995-2005 pełnić funkcję I Przewodniczącej Zarządu...
Bardzo nas to cieszy, gdyż będzie to okazja do promocji naszego pięknego i bardzo potrzebnego zawodu – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady...
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
REGIONU WARMII I MAZUR Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 14K
Jesteś tutaj / Strona Główna

Strona Główna


Szanowni Państwo, Pielęgniarki, Pielęgniarze i Położne

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.), uprzejmie proszę Pielęgniarki, Pielęgniarzy i Położne pracujące w oddziałach:
 • zachowawczych,
 • rehabilitacyjnych,
 • pediatrycznych,
 • zabiegowych,
 • pielęgniarki/położne medycyny rodzinnej i środowiskowej,
 • pielęgniarki/położne medycyny szkolnej,

które/którzy mogliby podlegać skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej o podjęcie decyzji wsparcia koleżanek pracujących bezpośrednio przy zwalczaniu epidemii.
Jednocześnie przypominam, iż skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 1. osoby, które ukończyły 60 lat,
 2. kobiety w ciąży,
 3. osoby wychowujące samotnie dzieci do 18 lat,
 4. osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat,
 5. osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 6. w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich,
 7. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy,
 8. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi.

Decyzję o skierowaniu do pracy wydaje wojewoda. Decyzja stwarza obowiązek pracy na okres do 3 miesięcy. Podmiot leczniczy nawiązuje z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym została wydana decyzja (art. 47 ww. ustawy).

Proszę o podanie: imię i nazwisko, wykonywany zawód (pielęgniarka/pielęgniarz, położna), nr pesel, adres zamieszkania, telefon komórkowy do kontaktu w możliwie najkrótszym terminie na adres email:izba@oipip.olsztyn.pl.

Z poważaniem
Maria Danielewicz
Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie

2020-04-02

Pytania i odpowiedzi dotyczące koronawirusa

w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Wskazuje:
zgodnie z treścią przyrzeczenia środowisko pielęgniarek i położnych jest zobowiązane nieść pomoc każdemu człowiekowi w zagrożeniu zdrowia i życia. W obecnych warunkach rzetelnie i z godnością sprawujemy to posłannictwo. Ryzykujemy swoim życiem i zdrowiem. Jest to wpisane w specyfikę wykonywanego zawodu. Choć boimy się tego ryzyka, to podejmujemy walkę o ludzkie życie i zdrowie.
2020-03-30

WAŻNA INFORMACJA

W sytuacji nadzwyczajnej dla bezpieczeństwa Państwa, w związku z aktualną panującą sytuacja epidemiologiczną w Polsce i mając na uwadze działania prewencyjne w celu zapobiegania rozpowszechniania się zakażenia koronowirusem SARS-CoV -2 informujemy, iż biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie będzie pracowało w ograniczonym zakresie.

Sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie tel. 660 610 480, e mailowo: izba@oipip.olsztyn.pl lub listownie na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie ul. Pstrowskiego 14 K,
10-685 OLSZTYN.

Od dnia 16 marca 2020 r. pracownicy bura będą pełnili dyżury jednoosobowo celem zmniejszenia ryzyka zachorowalności i zabezpieczenia płynności działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie.

Biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Odpowiedzialność za zdrowie petentów i pracowników jest najważniejsza.

Przewodnicząca ORPiP w Olsztynie
Maria Danielewicz

Komunikat dla pielęgniarek i położnych

w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
2020-03-17

Uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej imienia dr n. hum. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej

W sobotę, 7 marca br. w siedzibie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur odbyło się uroczyste nadanie Sali Audytoryjnej imienia dr n. hum. Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej. Podczas uroczystości Przewodnicząca ORPiP Maria Danielewicz wspólnie z Lucyną Jakubowską, która reprezentowała rodzinę, dokonały odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej prezes NRPiP I kadencji samorządu.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych - Wiceprezes Mariola Łodzińska, Sekretarz Joanna Walewander, Lucyna Jakubowska oraz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i organizacji pacjentów.

Wiceprezes NRPiP Mariola Łodzińska w imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i położnych przekazała podziękowania za uczczenie pamięci prezes I kadencji samorządu pielęgniarek i położnych: "Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju. Do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w Polsce".
Żródło: NIPiP

Jesteśmy zaszczyceni że sala audytoryjna nosi imię pierwszej prezes  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej i że mogliśmy uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu. Na zdjęciu Prezydium ORPiP w Olsztynie siódmej kadencji samorządu pielęgniarek i położnych.

Nowe informacje

w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej wirusem SARS CoV-2 za chorobę zawodową
2020-04-02
Apel Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie postępowania przeciwepidemicznego i medycznego w związku...
2020-03-03
Gabriel Leung, ekspert ds. epidemiologii koronawirusa, powiedział, że 60% światowej populacji może ostatecznie zostać zarażonych. Pojawienie...
2020-03-02
W celu pełnego wykorzystania środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. świadczeniodawcy, którzy w trakcie 2019 r...
2020-02-05


biuletyn_12___2020.jpg
W imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych serdecznie zapraszam na VII Ogólnopolską Konferencję Naukową "...
29 maja 2003 roku rozstrzygnięto konkurs na projekt statuetki symbolizującej samorząd pielęgniarek i położnych. Autorem projektu jest pani...
Szkolenie e-learningowe "Higiena rąk" jest dostępne bezpłatnie wszystkim pracownikom medycznym. Szkolenie zostało opracowane przez Prometriq...
Mam zaszczyt zaprosić na III Wrocławskie Sympozjum Pielęgniarek Operacyjnych i Anestezjologicznych. "Razem dla bezpieczeństwa pacjenta" ...

© 2012 - 2020 Oipip Olsztyn wszelkie prawa zastrzeżone, realizacja SeoSoftware CMS